Pandemi Dönemi Önerilerimiz | Covid-19 | İSEÇ GRUP | İstanbul Eczacı Çalışma Grubu

By:
2020-11-17

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisinde, havaların soğumaya başlaması ve vaka sayısındaki artış ile ikinci dalgaya girmiş bulunuyoruz. Virüs ile mücadelede, geliştirilen tedavi yöntemleri ve aşı çalışmaları ile belli bir yol kat edildi. Ancak virüsten korunma tedbirlerine halkımızın bir bölümünün uyum sağlayamaması, ekonomik gerekçelerle alınmayan toplumsal tedbirler ve havaların soğumaya başlaması ile kapalı alanlarda toplu olarak daha fazla vakit geçirilmesi gibi etkenler, vaka sayılarında ciddi artışa neden olmuştur. Dolayısı ile pandemi ile mücadelede en ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarının üzerindeki yük katbekat artmıştır.

Pandemi döneminde biz eczacılar, topluma kesintisiz ilaç ve sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmaya devam ederek mücadeleye katkı sunduk. Ne yazık ki birçok meslektaşımızı ve çalışma arkadaşımızı kaybettik. Bu süreçte ne meslek örgütlerimizden, ne de ilgili bakanlıklardan birkaç kuru teşekkür dışında destek görmedik. Eczanelerimize günde onlarca Covid-19 hastası gelmesine rağmen tüm tedbirlerimizi kendi imkanlarımızla aldık.

Pandemide ikinci dalgaya giriyoruz ve bu sürecin birinci dalgaya göre daha uzun süreceğini ve daha zorlu geçeceğini öngörüyoruz. Bilim kurulu rehberliğinde sürecin yönetileceğini umuyoruz ve yetkilileri vakit kaybetmeden pandemi tedbirlerini arttırmaya çağırıyoruz.

Biz eczacılar, önümüzdeki bu zorlu süreçte, topluma karşı görev ve sorumluluklarımızın bilincinde, ilaç ve sağlık hizmetini kesintisiz olarak en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Ancak daha fazla meslektaşımızı ve çalışma arkadaşımızı kaybetmek istemiyoruz. Yetkililerden biz eczacıların sorunlarına kulak vermelerini talep ediyoruz ve önerilerimizi sunuyoruz:

  1. Vaka sayısının artmasıyla eczanelerimize gelen Covid-19 tanılı hasta reçetesi sayısında artış olmuştur. Ne yazık ki e-reçete sisteminin tam oturmaması sebebiyle hekimlerimiz kağıt reçete yazmak suretiyle hastaları eczanelerimize yönlendirmektedir ve eczanelerimizde bulaş riski artmaktadır. E-reçete sisteminin ivedilikle güçlendirilmesi ile hekimlerin reçete yazarken elektronik ortamı tercih etmeleri sağlanmalıdır.
  2. Tüm eczanelere, ülke çapında belediyeler vasıtası ile, bir uygulama bütünlüğü halinde düzenli dezenfeksiyon işlemi uygulanmalıdır.
  3. Eczanelerin mesai saatlerinin, yapılacak bir düzenleme ile kısaltılması, bununla birlikte nöbetçi eczanelerimizde oluşabilecek yoğunluğa karşı nöbetçi eczane sayılarının bölgelerin durumuna göre eczacı odaları vasıtası ile arttırılması gerekmektedir.
  4. Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzalanan protokole eklenecek bir madde ile reçete başı hizmet bedellerinin arttırılması sağlanmalıdır.
  5. Bu zorlu süreçte hizmet sunan tüm eczacılarımızın SGK ve BAĞKUR primleri kamu tarafından karşılanmalıdır.
  6. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışan tüm eczacıların tam zamanlı olarak uzaktan çalışmaları sağlanmalıdır.
  7. Kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde çalışan eczacıların, vardiyalı çalışma sistemine geçilerek mesai saatlerinin azaltılması gerekmektedir.
  8. Kamu hastanelerinde çalışan eczacıların sabit ek ödemelerin tamamından en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacak düzenleme hayata geçirilmelidir.
  9. Bugüne kadar Covid-19 pandemisi sebebiyle hayatını kaybetmiş olan tüm sağlık çalışanlarının ve bu kapsamda eczacı ve eczane çalışanlarının, meslek hastalığından kaybedilen meslek şehidi olarak statülendirilmesi sağlanmalıdır.

İstanbul Eczacı Çalışma Grubu