Ecz. Kayhan Dizdaroğlu | İSEÇ GRUP | İstanbul Eczacı Çalışma Grubu